Bierzmowanie w Rektorackim - pytania i odpowiedzi

Kiedy w waszym kościele będzie bierzmowanie?

W ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o godzinie 12. Terminy bierzmowania w 2021 roku: 30.01; 27.02; 27.03; 24.04; 29.05; 26.06; 31.07; 28.08; 25.09; 30.10; 27.11; 18.12.

Terminy na kolejne lata będą publikowane na stronie www.archiczest.pl.

Co trzeba zrobić, żeby móc przystąpić do bierzmowania w tym kościele?

Trzeba iść do swojego Proboszcza i powiedzieć mu o swoim zamiarze. Proboszcz tłumaczy jak się przygotować do bierzmowania w szybszym terminie. Gdy spełni się już postawione wymagania, Proboszcz wydaje zaświadczenie, że jego parafianin jest przygotowany do bierzmowania i może je przyjąć w innym kościele.

Z tym zaświadczeniem i z metryką chrztu przychodzimy do Kościoła Rektorackiego w dniu bierzmowania. Trzeba przyprowadzić świadka bierzmowania, który sam musi być już bierzmowany. Nie musi (jak dotąd) przynosić żadnych zaświadczeń. Trzeba być u spowiedzi świętej wcześniej, gdyż w dzień bierzmowania nie ma możliwości wyspowiadać wszystkich.

W czasie trwania pandemii trzeba również najdalej tydzień wcześniej wysłać wiadomość (proboszcz lub sam zainteresowany) na adres email mikolaj.wegrzyn@wp.pl ze zgłoszeniem podając imię nazwisko, datę urodzenia, datę chrztu oraz nazwę parafii chrztu.

O godzinie 10.30 spisujemy dokumenty do ksiąg w zakrystii, tu również składamy ofiarę (zwyczajowo 50 zł), o 11.00 Konferencja Wprowadzająca w kościele, o 12.00 msza święta z sakramentem bierzmowania. Po mszy świętej rozdajemy w kościele zaświadczenia o przyjętym bierzmowaniu, które trzeba dostarczyć do parafii w której był chrzest w celu odnotowania w księgach metrykalnych. Potem dopiero dostarczyć Proboszczowi, który kandydata przygotowywał.

A nie można się przygotować do bierzmowania w tym kościele?

Niestety nie. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii. O jego przebiegu decyduje Proboszcz.

A nie da się pominąć Proboszcza?

Nie da się.

A gdzie jest moja parafia?

Co do zasady, tam, gdzie miejsce faktycznego zamieszkania. Zameldowanie nie jest istotne. Istnieją również parafie personalne (np. Ordynariatu Wojska Polskiego lub Akademicka w Częstochowie).

Czy trzeba przynieść karteczkę potwierdzającą spowiedź?

Nie jest to wymagane.

A jeśli kogoś nie stać na złożenie ofiary?

Dogadamy się :)

A gdzie jest moja metryka chrztu?

Tam gdzie był chrzest.

Bierzmowanie przyjąłem w tym kościele kilka lat temu ale zgubiłem zaświadczenie. Czy mogę otrzymać nowe?

Tak. Trzeba przyjść do zakrystii przed lub po mszy świętej. A najpierw przypomnieć sobie rok i miesiąc bierzmowania. Po otrzymaniu zaświadczenia trzeba się udać do parafii gdzie był chrzest, żeby odnotować fakt bierzmowania w księgach metrykalnych. Za następnym razem potwierdzenie bierzmowania będzie już zapisane w metryce chrztu.