Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa

HISTORIA

Kościół wraz z zabudowaniami szkolnymi (obecne Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza) wzniesiony został w latach 1859-62 staraniem SS Mariawitek z ofiar pobożnych ludzi. W 1862 r. został poświęcony przez biskupa Michała Marszewskiego.

W 1864 r., w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, uległ kasacie klasztor SS Mariawitek, a zabudowania szkolne częściowo zostały przeznaczone na urząd naczelnika powiatu. Kościół pełnił nadal funkcję kościoła szkolnego. Od kwietnia 1901 r. do 1 listopada 1905 z polecenia władz carskich był zamknięty. Od listopada 1905 r. służył na powrót młodzieży gimnazjalnej i wiernym przychodzącym tu na Liturgię. Tutaj też od tego czasu raz w roku biskup kujawsko-kaliski udzielał bierzmowania, a w Wielkim Poście odbywały się rekolekcje dla inteligencji. W latach 1943-1947 pełnił funkcje kościoła parafialnego parafii św. Jakuba Apostoła.

Po II wojnie światowej do 1984 r. był kościołem akademickim, a w latach 1957-1988 równocześnie kościołem parafialnym parafii św. Stanisława Kostki. 13.11.1988 r. biskup Stanisław Nowak przywrócił kościołowi funkcje kościoła rektorackiego oraz pierwotne wezwanie Imienia Maryi (w miejsce używanego przez pewien czas tytułu Niepokalanego Serca NMP). Odtąd funkcję rektora pełnił kanclerz i moderator kurii ks. infułat dr Marian Mikołajczyk.

W 2014 roku po przejściu ks. infułata dr Mariana Mikołajczyka na emeryturę funkcję rektora objął ks. Mikołaj Węgrzyn. Od 1 lipca 2023 roku rektorem kościółka jest proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła ks. Ks. Kazimierz Zalewski.

Kościół dzięki zainstalowanemu systemowi alarmowemu jest otwarty dla wiernych przez cały dzień. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji w nim przeprowadzonych zaliczyć można, m.in.: wymiana pokrycia dachu i nagłośnienia, malowanie i ocieplenie kościoła na zewnątrz, montaż nowych drzwi wejściowych, zakup ławek i 2 konfesjonałów, remont zakrystii oraz organów.