Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa
  • bg_page
  • bg_page-01
  • bg_page-02
  • bg_page-02

Ks. Jan Kruczyński: Bóg ma wielką moc!


Zapraszamy w środę 3 października 2018 o godz.18.00 do Kościoła Rektorackiego na Mszę Świętą wotywną o Duchu Świętym, a natychmiast po niej na spotkanie z głoszonym Słowem, modlitwą o uzdrowienie oraz otwarcie na doświadczenie działania mocy Bożej w życiu.

Posługiwał nam będzie ks. Jan Kruczyński, wieloletni współpracownik Ks. Franciszka Blachnickiego, dyrektor Centrum Ewangelizacji w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej, twórca i koordynator Domowych Kręgów Biblijnych, niestrudzony głosiciel i świadek mocy Słowa Bożego.

Boże zbawienie to nie przeciśnięcie się do nieba po śmierci. Bóg otwiera zbawienie przez swojego Syna oraz chce nim mnie i ciebie obdarowywać każdego dnia na milion sposobów w różnych wymiarach naszego życia.

Zbawienie to uwolnienie, wyrwanie, obdarowanie. Od grzechu, cierpienia i śmierci. Obdarowanie życiem w bliskości z Bogiem, które ma sens i cel już tutaj.

Potrzebujemy zbawienia zawsze bardziej, zawsze więcej bo wciąż czujemy się daleko od Boga i otaczających nas ludzi, nie potrafimy siebie zmienić, ani też zaakceptować rzeczywistości, często trudnej i bolesnej dookoła nas.

Ciągle doświadczamy złej winy i wstydu, ciężaru zranień, przemocy, chorób, straty, lęku przed samotnością, cierpieniem i wreszcie śmiercią.

Przyjdźmy po „nową łaskę”, bo jej potrzebujemy każdego dnia by „przebijać się” codziennie do Życia.

Będzie okazja modlić się o nowe doświadczenie Bożej mocy, o uzdrowienie, wzmocnienie czy wręcz o jakiś nowy przełom w życiu. Można oczywiście zaprosić innych - dla każdego starczy miejsca.