Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa
 • bg_page
 • bg_page-01
 • bg_page-02
 • bg_page-02

Święto Domowych Kręgów Biblijnych


Zapraszamy wszystkich, którzy już prowadzą Domowe Kręgi Biblijne lub są nimi zainteresowani na kwartalne spotkanie formacyjne, którego celem już budowanie silnej i dojrzałej duchowości biblijnej osób świeckich.

Święto Domowych Kręgów Biblijnych odbywa się w Kościele Rektorackim, przy którym działa grupa kordynująca rozwój dzieła Domowych Kręgów Biblijnych w Częstochowie i okolicach. Rozpoczynamy o godz. 10:00 konferencją formacyjną, o 12:00 uczestniczymy w Mszy Świętej, a następnie wspólnie biesiadujemy.

Domowe Kręgi Biblijne (w skrócie:DKB) to jedna z najprostszych form spotkań biblijnych, zainicjowana przez ks. Jana Kruczyńskiego. Sieć DKB ma na celu odnowę parafii poprzez małe grupy (wspólnoty podstawowe). Są to wspólnoty spotykające się w domach jako część większej całości, jaką jest parafia. Spotkanie DKB odbywa się raz w tygodniu o stałej porze i trwa minimum pół godziny. Treścią spotkania jest głoszenie i rozważanie Słowa Bożego.

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny:

 • 1. Ogłaszasz Królestwo Boże w Twoim domu.
 • 2. Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.
 • 3. Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.
 • 4. Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.
 • 5. Słowo Boże Cię uzdrawia.
 • 6. Umacniasz się i wzrastasz w wiarze.
 • 7. Budujesz relacje w małej wspólnocie.
 • 8. Dajesz świadectwo o Jezusie.
 • 9. Przyprowadzasz do Jezusa Twoich bliźnich.
 • 10. Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.
 • 11. Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.
 • 12. Poznajesz Biblię i kształtujesz w sobie mentalność biblijną.

Aby dołączyć do tej inicjatywy, zacznij czytać Słowo Boże w swoim domu – jeden rozdział raz w tygodniu o stałej porze. Zapraszaj na to spotkanie swoich domowników lub przyjaciół. Następnie zgłoś ten fakt w naszym kościółku, a otrzymasz teksty homilii do wykorzystania w trakcie cotygodniowych spotkań DKB.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat Domowych Kręgów Biblijnych i jak je prowadzić u siebie w domu znajdziesz pod tym adresem: http://domowekregibiblijne.pl/