Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa

POSTANOWIŁEM TEŻ I JA!

Niewielka nawet idea może zmienić świat. Czasem drobny impuls lub pragnienie mogą przerodzić się w siłę zdolną odmienić los człowieka - jeśli tylko dołożymy do idei postanowienie uczynienia wszystkiego co niezbędne, aby przekuć ideę w rzeczywistość. Taką ideą może być na przykład chęć zmiany życia, przeciwstawienia się przeważającej sile wrogich okoliczności, wyrwania z nałogu, odbudowania relacji z kimś bliskim, wkroczenia na drogę przebaczenia, powstania z grzechu, odkrycia Boga na nowo w swoim życiu…

Święty Łukasz nie należał do grona uczniów Jezusa. Nawet nie znał Go osobiście. A napisał Ewangelię zawierającą wiele szczegółów z życia Mistrza z Nazaretu. Już w pierwszych słowach potwierdza, że to właśnie silne postanowienie zbadania życia i dzieła Jezusa doprowadziło go do odkrycia tego, co być może umknęło setkom innych ludzi.

Kiedy my pochylamy się nad Słowem Boga i poświęcamy przynajmniej kilka chwil dziennie na takie zatrzymanie, to może zdarzyć się, że też odkryjemy coś wspaniałego i bardzo osobistego - coś, co Bóg chce powiedzieć właśnie do mnie. Zapraszamy do udziału w Adwentowych i Bożo-Narodzeniowych rozważaniach (rok C) dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Ta droga może doprowadzić każdego do równie niezwykłego odkrycia jak to, którego dokonał św. Łukasz.

Wspomniane wyżej postanowienie będzie nam potrzebne, bo wkraczając na drogę codziennego odkrywania Boga musimy liczyć się z tym, że nadejdą trudności, zniechęcenie, brak czasu i zwykłe ludzkie zaniedbanie. Dlatego rozpoczynając ten program powtórz z odwagą i przekonaniem za św. Łukaszem: Postanowiłem też i ja!

Pobierz teksty do osobistego rozważania w tygodniu:

Adwent Tydzień 1 (2-8.12.2018)      

Adwent Tydzień 2 (9-15.12.2018)      

Adwent Tydzień 3 (16-22.12.2018)